امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ابرهای خزانی در ذهن و روح منابرهای خزانی سنگین و پر سایه خاطر در آرامش است اندیشه ی آدمیان را باز نتوان خواند و مقاصد آدمیان را به چشم نتوان دید قلب‌ها به خوابی خوش فرو شده است به امید پراکندن ابرها

کتاب های مشابه ابرهای خزانی