امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,200
نظر شما چیست؟
این کتاب آخرین سروده‌های اسماعیل محمدپور با عنوان «شبیه اسماعیل» است که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

کتاب مجموعه‌ای از اشعار سپید نیمایی و کلاسیک شاعر است که در سه بخش عمده تنظیم شده است.

شاعر در این مجموعه شعر مسایلی در حوزه نقد اجتماعی، مسایل مذهبی و عاشقانه را با دستمایه آثارش قرار داده است به عنوان مثال: در زمینه انقلاب و مسائل اجتماعی پیرامون آن می‌سراید.
صفحات کتاب :
47
کنگره :
‫‬‭ PIR8203‭‬‭‬/ ‭ح8227‫‬‭ش2 1387‬‬
دیویی :
‫‭‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
976116
شابک :
978-964-506-310-6
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-1864-2

کتاب های مشابه شبیه اسماعیل