امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000
نظر شما چیست؟
اثر حاضر، دربردارنده مجموعه داستان های کوتاه از نویسندگان مختلف است. این مجموعه حاصل سومین جشنواره مردمی داستان رسول آفتاب است.

جرقه این جشنواره را فتنه انتخابات سال (1388) شعله ور کرد و اثر حاضر چهارمین مجموعه داستان جشنواره است که در طی فراخوان داستان نویسی با موضوع «فتنه در ۱۵ قرن تاریخ اسلام» گردآوری شده است.

عنوان برخی از داستان ها عبارت اند از: «نقاشی نیمه تمام»، «زینبی باش»، «چقدر کار داریم»، «امضاء آخر»، «عقب گرد»، «باید زودتر می فهمیدم»، «گام های نرم شبانه»، «یک ضربدر بزرگ بزن»، «نسیم» و... .


رجل سیاسی نفس زنان دستانش را ستون بدن لاغرش کرد و با حالتی بیمار گونه توی رخت خواب نشست. از پشت شیشه متفکرانه به خیابان نگاه کرد. هوا طوفانی بود و بیدهای مجنون در پیچش تند باد، خش خش کُنان با هم سرشاخ می شدند.

حس تلخی مدام اعصابش را به هم می ریخت. چیزی انگار تو دلش جابه جا شده بود. از خوابش هم تنها خاطره ی گنگی برایش مانده بود. یک صحنه ی شلوغ و درهم و برهم! کاغذهای آتش گرفته ای که از دهان صندوق های باز شده بیرون می ریخت و در پیچ و تاب تند باد، ابرهایی سرخ و لرزان پدید می آورد!...
صفحات کتاب :
178

کتاب های مشابه رجل سیاسی