امتیاز
5 / 4.3
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
طبقۀ اول یک خانه کوچک کنار جاده است. طرف راست در ورودی و یک پنجره است که رو دری آن بسته شده. آخر صحنه تلفن روی گنجه است. طرف چپ نزدیک ته صحنه یک در دیگر هست. میز و صندلی ها و اثاث اتاق غیر عادی و ارزان قیمت است. حس می شود که زنی که در این اتاق زندگی می کند نسبت به اثاث خانه کاملا بی اعتناست. طرف چپ، پهلوی در، یک بخاری دیواری هست که روی رف آن آینه قرار دارد. ماشین ها گاه گاه از جاده می گذرند، صدای گاز دادن و دنده عوض کردن آن ها می آید.
صفحات کتاب :
178

کتاب های مشابه دستهای آلوده