امتیاز
5 / 4.5
خرید الکترونیکی (صوت و تصویر)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سالیان دراز اندی اوقات خوشی را با اسباب بازی هایش گذرانده بود. او اسباب بازی هایش را همه جا با خودش می برد. اما اندی هم مثل همه بچه ها بزرگ شد و قرار بود طی چند روز آینده خانه را برای رفتن به دانشگاه ترک کند. آیا اسباب بازی ها در اتاق زیر شیروانی انداخته می شوند...
صفحات کتاب :
54

کتاب های مشابه داستان اسباب بازی 3