کتاب درسهای از قرآن: طرح اسلام برای دادگاه خانواده

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
تا یک غصه می خورند، طلاق. تا یک غصه می خورند، برو خانه ی پدرت. تا یک غصه می خورد، من دیگر نیستم. در را به هم می زند و می رود. چه خبر است؟ چرا اینقدر ما پلاستیکی شده ایم؟ چرا مس نیستیم؟ چرا اینقدر روح کوچک شده است؟ تعجب این است که در تحصیل کرده ها هم اینطور است. این معلوم می شود که این تحصیلات ما نتیجه نداده است. حالا اگر تحصیل کردگان ما این مسأله را نداشتند، می گفتیم: برای بی سوادی است(برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/5/13)...
صفحات کتاب :
13

کتاب های مشابه درسهای از قرآن: طرح اسلام برای دادگاه خانواده