امتیاز
5 / 4.9
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
استفاده ‏های بجائی که از متون قرآنی و روائی کرده ‏اند شایان توجه است. ذوق سرشار ایشان که در فراز و نشیبهای این دعا به وضوح مشهود است در خور فهم همه طبقات می‏باشد در حقیقت عرفان عام و عرفان خواص و عرفان خاص الخاص است. هر کس بقدر فهمش فهمید مدعا را هر خواننده‏ای را با خود به پیشگاه علی (ع) برده و به دو زانوی ادب در حضور ایشان نشانده و همگام با مولای خود به سفر روحانی ادامه داده و تا «دنی فتدلی و قاب قوسین او ادنی‏» پیش رفته و جز او را نمی‏بیند.
کنگره :
‫‭PIR8033/‮الف‬835‫‭د7 1388
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1652532
شابک :
978-964-0430-39-2
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه دعای صباح