نظر شما چیست؟
کتاب «مجری معانی» نوشته خسرو احتشامی که تعریف‌نگاری واژه‌های هنری و صناعتی در ادبیات و متون عصر صفوی است.
به گفته این شاعر و پژوهشگر ادبی، وی برای شناسایی واژگان آن دوران، به دیوان 30 شاعر، سفرنامه‌ها و حتی به دیوان شاعران مذهبی رجوع کرده است.
او افزود: به خاطر همکاری زنده‌یاد دکتر ایرج افشار در ارتباط با تدوین کتاب «مجری معانی»، آن را به روح ایشان تقدیم کرده‌ام.
کنگره :
‫‭N7280‫‭/‮الف‬3م3 1390
دیویی :
‫‭709/5503
کتابشناسی ملی :
2187770
شابک :
978-600-175-072-4
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1871-0

کتاب های مشابه مجری معانی