امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 8 رای
الکترونیکی (صوت و متن):
0.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
رایگان
نظر شما چیست؟
در خوابگاه توکیو که بودیم معمولا به محض بیدار شدن روزنامه می خواندیم. یک روز صبح اولین چیزی که به چشمانم خورد تلگرامی از چین بود . ویشوکن به این مضمون : آنومین فرماندار آنوئی بدست جشی کرین کشته شد قاتل را دستگیر کرد . پس از ضربه نخست تمام دانشجویان شاد شدند وپرچانگی راه انداختند. در ضمن سعی کردند قاتل را بشناسند و بفهمند چه کلمات چینی را به جشی کرین ترجمه کرده بودند...
بیشتر
صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه فالاینونگ

با موفقیت اضافه شد
0