کتاب درسهایی از قرآن:جایگاه انتخابات در مردم سالاری دینی

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
من در این سی سال یا سی و چند سال، هروقت وقت انتخابات بوده حالا یا مجلس، یا خبرگان یا ریاست جمهوری، یا شورای شهر، نکاتی را گفتم. امروز هم مطالبی را می‌خواهم بگویم، نه به عنوان یک مرد سیاسی، به عنوان یک معلم قرآن(برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/3/9 )...
صفحات کتاب :
8

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن:جایگاه انتخابات در مردم سالاری دینی