امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000
خرید
145,000
15%
123,250
نظر شما چیست؟
تفسیر سوره های فلق، ناس، توحید، نصر، کافرون و... این نوشته مجموعه ای است از تفسیر تعدادی سوره های قرآن با روشی نوین که در سه جلد، به چاپ رسیده است.

در این مجموعه، مولف سعی کرده تا با توجه به نارسایی و جوابگو نبودن روش های مجموعی و موضوعی و واژه ای در تفسیر قرآن، اعم از روش های جدید و قدیم و هم چنین ناقص بودن روش کار با قرآن با توجه به شان نزول و تاریخ نزول و با توجه به تفاسیر و اقوال و تداعی و معانی و جریان عمل، راه و روشی نو، در رابطه با کار قرآن و تفسیر آن، ارائه دهد.

این روش، با توجه به سه اصل: درک ضرورت و نیاز به قرآن، شناخت مواضع آیه ها و تلاوت آن ها در جایگاه خویش و جریان رویش انسان، نه جریان عمل، به مفردات و بررسی کلمه ها و جمله ها، به ترکیب و شروع و ختم آیه ها به روابط و بررسی ارتباط آیات با همدیگر، به فضای آیات و جایگاه آن ها، توجه دارد.
صفحات کتاب :
253
کنگره :
‏‫‬‮‭BP98‭/ص‌7ت‌6 1382
دیویی :
‭297/179
کتابشناسی ملی :
‭م‌82-19277
شابک :
‎964-7803-16-8‬‬
سال نشر :
1382

کتاب های مشابه تطهیر با جاری قرآن 1