کتاب درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 14

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
به هریک از ما بگویند: کنار این مرده بخواب تا صبح، می ترسیم. آقا، می گوییم: آقا مرده گاز می گیرد؟ می گوید: نه! دندان می گیرد؟ نه! لگد می زند، نه! مشت می زند، نه! اصلاً مرده کار دارد؟ نه. می گوییم: حالا که کارت ندارد، کنار او بخواب. می گوید: می ترسم. یعنی چه؟ یعنی می دانم کاری ندارد، اما هنوز باورم نیامده است. اما مرده شوی اینطور نیست. مرده شوی را باورش آمده. به او می گویند: بخواب، تا صبح سرش را روی شکم مرده می گذارد و می خوابد. ما و مرده شوی هردو می دانیم مرده کار ندارد. منتهی ما علم داریم، مرده شوی باور دارد. ما می دانیم قیامت هست. باور نداریم. وگرنه اگر باور داشته باشیم که قیامت هست چه اشکال دارد که ما زکات بدهیم، خمس بدهیم، انفاق کنیم. باور! خیلی چیزها را آسان می دانیم، فکر می کنیم چیزی نیست. قرآن می گوید: «تَحْسَبُونَهُ هَیِّنا» (نور/15) فکر می کنید آسان است. «وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظیمٌ» بزرگ است. ببین الآن شما مکه را باور دارید. به هرکدام بگویند، مجانی شما را مکه می برند یک خرده لجن به کعبه بمالید. شما می گویید: ابدا، ابدا! آقا مکه مفت! مجانی مکه بیا، یک مثقال لجن به کعبه بمال. نه نه نه! ابدا این حرف ها را نزن. اما دور هم که می نشینیم قشنگ لجن به صورت مردم می مالیم. آبروی او را می ریزیم. امام صادق فرمود: مؤمن مهمتر از کعبه است. ولی کعبه را باورمان آمده که نباید لجن بمالیم، آبروی مؤمن را باورمان نیامده.
بخشی از نامه سوزمندانه و در خور تأمل حجت الاسلام والمسلمین قرائتی:
آیا می دانید بعضی ها نمی توانند قرآن بخوانند؟
بعضی به غلط می خوانند.
بعضی که می توانند درست بخوانند نمی خوانند.
و بعضی که می خوانند تدبر نمی کنند.
و بعضی به آن عمل نمی کنند.
و بعضی قرآن را محور کار خود نمی دانند و در درسها و سخنرانی ها و نوشته به قرآن اولویت نمی دهند.
و بعضی قرآن را تنها برای مهریه عروس، بالای سر مسافر، سوگند یاد کردن، کتاب استخاره و امثال آن می خواهند!!!
نام و چهره ای که برای اکثر مردم ایران شناخته شده است" حجت اسلام والمسلمین قرائتی".روحانی که هوشمندانه از ابزار خنده برای نشر مفاهیم نورانی قرآن استفاده می کند. برنامه درسهائی از قرآن تلویزیون شاید تنها برنامه ای است که توانسته از اول انقلاب تا هم اکنون مخاطبان تلویزیون را به خود جذب کند. برنامه ای که در عمر 32 ساله خود همواره از نورانیت قرآن بهره گرفته است.


صفحات کتاب :
6

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن ویژه ماه رمضان جلد 14