امتیاز کتاب:
5 / 4.9
از 16 رای
الکترونیکی:
0.0
چاپی:
0.0
چاپی:
0.0
چاپی:
0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,350
خرید چاپی
75,000
10%
ت 67,500

نظر دیگران درباره اقلیت

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب اقلیت 

کتاب اقلیت شامل 38 سروده در یک دفتر از فاضل نظری است. تمامی اشعار « اقلیت » در قالب غزل سروده شده و نظری در آن سعی کرده است با زبانی نرم و بدیع دست به ابتکاراتی بزند که نتیجه آن خلق مضامین و استعارات تازه بوده است.

یکی از نشانه‌های شعر فاضل نظری تلمیح است. تلمیح در اصطلاح اشاره به آیه، حدیث، شعر، قصه یا مثلی مشهور است که شاعر برای اثبات سخن خویش یا عمق و غنا بخشیدن به معنی مقصود به کار می‌برد. تلمیحات نظری بیشتر منبعث از آیات و احادیث و قصه‌ها و مثل‌هاست.

جالب اینجاست که فاضل نظری در هر تلمیح با نگاهی تازه چیزی از خود به اصل داستان افزوده است. « اقلیت » در پرونده افتخارات خود عنوان کتاب تقدیر شده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را دارد.

صفحات کتاب :
39
کنگره :
‫PIR8253‭‬ ‭/ظ257‫‭‮الف‬7 1387
دیویی :
8فا1/62
کتابشناسی ملی :
1151756
شابک :
978-964-506-461-5
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-1879-6

کتاب های مشابه اقلیت

با موفقیت اضافه شد
0