دانلود رایگان کتاب گزیده اشعار امیرخسرو دهلوی

امتیاز کتاب:
5 / 5.0
از 3 رای
الکترونیکی:
0.0
دریافت الکترونیکی
مطالعه از طریق اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران درباره گزیده اشعار امیرخسرو دهلوی

نظر شما چیست؟
امیرخسرو دهلوی عارف و شاعر بزرگ پارسی گوی هند در سال ۶۵۱ هجری قمری در دهلی متولد شد. پس از کسب معلومات به شاعری پرداخت و در دربار پادشاهان هند تقرب حاصل کرد. وی از موسیقی نیز بهرمند بوده و از موسیقیدانان مشهور زمان خود به شمار می رفته است. وی در نظم و نثر استاد بود و آثار بسیاری از خود باقی گذاشته که ازجملهٔ آنها دیوان قصاید و غزلیات اوست. علاوه بر آن خمسهٔ نظامی گنجوی را نیز استقبال کرده و آن را جواب گفته است. وی سرانجام در سن هفتاد و پنج سالگی در سال ۷۲۵ هجری قمری در دهلی وفات یافت.

کتاب های مشابه گزیده اشعار امیرخسرو دهلوی

با موفقیت اضافه شد
0