امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,950
نظر شما چیست؟
بهروز ثروتی مولف کتاب « برگزیده اشعار خلیل الله خلیلی» در این کتاب تلاش کرده است تا درخشانترین اشعار شاعر افغانی را انتخاب و در اختیار مخاطبان قرار دهد.این کتاب اشعار مختلفی از خلیلی در قالبهای قصیده، غزل، قطعه، مثنوی، چهار پاره، دوبیتی و ترکیب را در بر میگیرد و علاوه بر آن مروری کوتاه بر زندگی و آثار وی داشته است.
اشعار خلیلی سرشار از مضامین میهن دوستی و عشق به مردم فرودست است. سخن او لطف و شیرینی فراوانی دارد و غالباً از اندیشه های نو برخوردار است. سبک عمومی خلیلی در اشعارش سبک خراسانی است و گاه گرایش به سبک عراقی نیز در آنها به چشم می خورد.
صفحات کتاب :
183
کنگره :
‫‭PIR9013‭‬ /ل9آ16‭‭‭‫‬‭‭1388‬
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/62‬
کتابشناسی ملی :
1042075
شابک :
978-964-506-382-3
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1884-0

کتاب های مشابه اشعار خلیل الله خلیلی