کتاب درسهایی از قرآن: جایگاه ازدواج در قرآن

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
ازدواج و تشکیل خانواده یک کار ارزشی است. مقدس است. نداریم کسی به خاطر اینکه تشکیل خانواده ندهد بگویند: این آدم خوبی است. یعنی در آیات، روایات، به ازدواج سفارش شده است. نه به بی‌همسری. بی‌همسری بد است. انواع فشارها را هم آوردند که انسان ازدواج کند. یک فشار از درون است که خود غریزه‌ی جنسی است که بالاخره آدم را هل می‌دهد به سمت ازدواج. آن از داخل است، موتور درونی است.(برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/4/20)...
صفحات کتاب :
9

کتاب های مشابه درسهایی از قرآن: جایگاه ازدواج در قرآن