امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,900
نظر شما چیست؟
مجموعه شعرهای دفاع مقدس عباس براتی پور با عنوان «آتش سواران» از سوی سوره مهر انتشار شده است.
به گزارش ستاد خبر سوره مهر، عباس براتی پور با اعلام این خبر گفت: سعی کردم تمام شعر هایی را که در طول این سالها در رابطه با دفاع مقدس سرورده ام را در این مجموعه جمع آوری و منتشر سازم.
وی افزود: «آتش سواران» تمام سروده هایم در این موضوع ، چه آن ها که در مطبوعات و کتاب های مختلف منتشر شده و چه آن ها منتشر نشده است را شامل می شود.
وی مجموعه «آتش سواران» را شامل کارهای موزون و کلاسیک خود دانست و افزود: تمام این اشعار به صورت کلاسیک سروده شده و هیچ کدام از آنها شعر سپید و نیمایی نیست.
صفحات کتاب :
29
شابک دیجیتال :
978-600-03-1902-1

کتاب های مشابه آتش سواران