امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
مجموعه شعر حاضر بیانگر احساس شاعری است که آرمان روشنایی و امید را فریاد می کند شاعری که یاد و خاطره های سپید و خاکستری احساس را با آبی عشق پیوند می دهد. شاعری که به گفته ی خودش «یکدل و ساده، صبور و بی غرور» است خانم منصوره کلالی شاعری است که با وجود سال ها حضور در گستره شعر و ادب و اندوختن تجربه هایی ارزشمند ساده و بی ریا» فروتن و بی ادعا سراینده ی پرنیان هفت رنگ احساس و اندیشه خویش است.
صفحات کتاب :
49

کتاب های مشابه دق در دقیقه