امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
در مجموعه داستان موفقیت شرکت ها به بیان استراتژی ها و چالش های موفق ترین شرکت های دنیا پرداخته شده است. در این جلد1 به معرفی شرکت آفیس ماکس ،کنتینانتال نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته خواهد شد.

کتاب های مشابه داستان موفقیت شرکت ها 1