کتاب درس هایی از قرآن : راه تربیت، پیروی ازالگوهای قرآنی

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
دکتر بهشتی، یک حق بزرگی به گردن من دارد زمان طاغوت، سالها قبل از انقلاب، یک روز به من زنگ زد. خوب من گمنام بودم. من بعد از انقلاب و تلویزیون مشهور شدم. زمان طاغوت من یک طلبه‌ی گمنامی بودم. ایشان، دکتر بهشتی استاد دانشگاه و نماینده‌ی مراجع در اروپا و دارای چند زبان و شخصیت خیلی برجسته‌ای بود. همه‌ی شخصیت‌های موجود امروز به او احترام ویژه داشتند. زنگ زد به من طلبه‌ی گمنام که می‌خواهم از تهران خانه‌ی شما بیایم و حدود یک ساعتی آنجا هستم، یک حرف خصوصی هم دارم به تو بزنم، کسی هم در خانه‌ی شما نباشد. من باشم و شما! خوب حالا جاده اتوبان است، دو ساعت است (برگرفته از درسهایی از قرآن در تاریخ 92/4/6)...
صفحات کتاب :
11

کتاب های مشابه درس هایی از قرآن : راه تربیت، پیروی ازالگوهای قرآنی