امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
1,000
نظر شما چیست؟
روایت است که ابوریحان بیرونی، هنگام مرگ سوالی از عالمی پرسید، آن شخص گفت: دیگر اکنون دانستن این مطلب چه سودی دارد؟ ابوریحان گفت: «بمیرم و بدانم بهتر است، یا بمیرم و ندانم». با خودمان قرار بگذاریم که دانسته های امروزمان بیشتر از دیروز باشد. با کمی وقت گذاشتن برای یادگیری یک جمله یا یک مطلب، در پایان سال انبوهی از آموخته ها را خواهیم داشت. اگر دانسته های بیشتری داشته باشیم اعتماد به نفسمان نیز افزایش پیدا می کند.
صفحات کتاب :
76

کتاب های مشابه کلیدهای آرامش