امتیاز
5 / 1.7
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,400

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«مهارتهای زندگی» مجموعه ای از تواناییها است که فرد را قادر می سازد مسؤولیتهای اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، در روابط بین فردی به شکل مؤثری رفتار نماید.
در این کتاب، مهارتهای «خودآگاهی»،« همدلی» و « حل مسئله» ارائه شده است: مهارت «خودآگاهی» به دنبال پاسخ دادن به این است که «من کیستم»؟ نقاط ضعف و قوت من کدام است؟ نیازها، خواسته ها و تصویر واقع بینانه از من چیست؟
بر اساس « مهارت همدلی » قادر خواهید بود افکار و رفتار دیگران را آن گونه که هست -نه آن گونه که دوست دارید- درک کنید و متناسب با آن، عکس العمل نشان دهید.
مهارت «حل مسئله» به شما توانایی می دهد که در برخورد با مسائل و مشکلات مختلف زندگی، پاسخهای متعدد بیابیدو از میان آنها بهترین را برگزینید.
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
186
کنگره :
‫‭HQ2037‫‭/ع83م9 1389
دیویی :
‫‭646/7‬‬‬
کتابشناسی ملی :
2248352
شابک :
‭978-964-7673-80-8

کتاب های مشابه مهارتهای زندگی با نگاه دینی