امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 29,000
خرید چاپی
98,000
15%
ت 83,300
نظر شما چیست؟
اگر بخواهیم سلوک صادقی داشته باشیم و درست حرکت کنیم،باید آن سلوک، اهداف مناسب و ابزار هماهنگ با این اهداف را داشته باشد... صرف شهود،صرف اشراق،صرف شنیدن صدای بال ملائک وحتی زمزمه و نفس آنها،مارا به جایی جز خودشان نمی رسانندو چیزی جز رنج و خستگی و ملال برای ما ندارند،به قول حافظ
: من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان/
قال ومقال عالمی می کشم از برای تو
خلوت، تمرکز و ریاضت کافی نیست. این حرف محکمی است! چرا که ریاضت ها کارهایی است که ما انجام می دهیم و این کارها با ذوق ما، با عشق ما، با امیال نهفته و آشکار ما همراه است و نمی تواند نقطه های ضعف ما را به درستی فشار دهد، نمی تواند نقطه های وابستگی ما را به درستی قطع کند. با ریاضت که کار اصلاح نمی شود!
...
کتابشناسی ملی :
2092288
شابک :
978-964-7803-49-6
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
83
کنگره :
‫‭BP289/6‫‭/ص7ف9 1389
دیویی :
297/84

کتاب های مشابه فوز سالک