امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
انگشت اشاره ی دست راست معلم 3 بار می خوره رو لبا و پیشونیش. نگام میفته به شماره ی موج رادیو. از بس صداش کمه نفهمیدم روشنه.

لبای معلمه داره ریز ریز تکون تکون می خوره. پسر وسطیه انگار بحث پولو معلم پیش اومده سر دلش واشده. داره یواش یواش تو گوش کناریه پس پس می کنه. میگه نمره می خواد تا مشروط نشه. میگه باید بره جلو یه اسنادی که آدم حسابشون نمیکنه واسه 25 صدم گردن کج کنه.

رفیقش میگه بیخیالش شو. اینو که میگه یه مشت میاد تو شکمش بعدم میشنوه که خفشو تو هم بابا نفست از جای گرم بلند میشه... مورچه ای پیش میریم. رادیو رو بلند می کنم. صدای گویندش آشناست. هر شب همین موقع اخبار می گه. داره میگه تو سومالی هر 5 دقیقه یک بچه از گشنگی تلف میشه.
-نچ نچ نچ نچ... بنده های خدا... الهی بمیرم...

رومو می کنم سمت پنجره ی زنه. فانفار پارک ملت داره چرخ می خوره. حواسم هست. رومو سریع بر می گردونم. تا زنه فکر نکنه خیره شده بودم به اون ...
صفحات کتاب :
34

کتاب های مشابه دل خوش سیری چند