امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
سمنان یکی از شهرهای چهاردهمین ایالت تاریخی«ورن» (ورنه) از تقسیمات شانزده‌گانة اوستایی در دوران باستان بوده است. در تمام دورة حکومت مادها و هخامنشیان، نام «کومیسنه» (کومس) یا «کومیشان» (کومش) بر خود داشته و جزیی از ایالت بزرگ «پارت» یا (پرتو parthavO) به شمار می‌رفته و شهر مرزی ایالتهای پارت و ماد محسوب می‌شده است. به همین علت برخی از مورخان، این شهر را در دورانی جزء «ماد» و گاهی جزء «پارت» دانسته‌اند.
شهرستان سمنان یکی از پنج شهرستان استان سمنان است که در جنوب سلسله کوههای البرز، در دشتی وسیع با شیبی اندک -از شمال به جنوب- واقع است و از غرب به گرمسار و تهران، از شرق به دامغان و شاهرود، از شمال به ساری (استان مازندران)، و از جنوب به کویر مرکزی و راه باستانی جادة ابریشم محدود می‌باشد...
صفحات کتاب :
298

کتاب های مشابه از ادبیات بومی چهارسویه سمنان