امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 6,000
نظر شما چیست؟
این کتاب، ابزار شگفت انگیزی است که می توان به کمک آن اندیشید. کتاب، مقدمة جامع و گسترده ای در زمینة مطالعات علم ارائه می دهد، و امکان کشف عمیق حوزه های نظری مربوط به آن و مجموعه ای از دیدگاه های مستدل و مستحکم را که یقیناً برهان های قوی را الهام می بخشند، فراهم می سازد.
صفحات کتاب :
255
کنگره :
‫‬‮‭Q175‫‬‮‭/س94م7 1392
دیویی :
‫‬‮‭501
کتابشناسی ملی :
3252505
شابک :
978-964-12-0558-6
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه مقدمه ای بر مطالعات علم و تکنولوژی