امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب، مجموعه ای از داستان های کوتاه با موضوع فتنه سال 1388 است. کتاب حاضر، مشتمل بر بیست و پنج داستان کوتاه است. نویسندگان این داستان ها مطالب خویش را با توجه به وقایع پیش آمده در دوران انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 تدوین نموده اند.

... بزرگترین آسیب و بیماری جامعه ی امروز، خود محوری، دیکتاتوری، » - تک گویی و محوریت یک شخص خاص در جامعه است. جالب اینجاست که در هیچ کجای دین مبین اسلام ما شاهد تک گویی نیستیم. چرا راه دوری برویم؟ همین انقلاب اسلامی خودمان، انقلابِ سال پنجاه و هفت اعتراض مردم به شاهی بود که در سرش سودای دیکتاتوری داشت. ذات دیکتاتوری بد است.

حالا مهم نیست دیکتاتور در چه لباسی باشد یا چه عنوانی برای دیکتاتوری اش انتخاب کند. ما دیکتاتور خوب و دیکتاتور بد نداریم. دیکتاتور، دیکتاتور است. آن چه که مهم است دموکراسی است. و دموکراسی یعنی آن چه همه بخواهند. یعنی خواسته مردم. در احادیث هم آمده است که رضایت خدا در رضایت خلق خداست. پس بگذارید حرف آخر را همین ابتدا بگویم که خدا هم، طرفدار پر و پا قرص دموکراسی است.«
به یکباره جماعت هورا کشیده و دست می زنند....
.«... اجازه بدهید. اجازه بدهید »
- جمعیت آرام می گیرد. سخنران با لبخند ادامه می دهد:

دست نزنید لطفاً. حالا می گویند ما ضد انقلابیم و شهید داده ایم و از این حرف ها. » - تازه گویا دست زدن شرعاً حرام است.
«از این شوخی، سالن از خنده روده بر می شود. جماعت دوباره برایش دست می زنند.


.... قاضی اشاره می کند به متهم. متهم همان سخنرانی ست که پیش تر نطق زیبای تبلیغاتی اش یک سالن پر از جمعیت را به وجد آورده بود. به شاهد ها و عکاس ها و خبرنگارها نگاه می کند. این جا دیگر سالن آمفی تئاتر نیست. کسی برایش دست نمی زند. همه در سکوتی معنی دار نگاهش می کنند.

مرد- که حالا لباس روحانیت هم تنش نیست - لبخند می زند و می ایستد. قاضی سر تکان می دهد و می گوید: «لطفاً کوتاه و مختصر.»
صفحات کتاب :
182

کتاب های مشابه چت مقدس