امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 15,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آنچه از نظر شما می گذرد، بررسی مسائل زبان شناسی در سه فصل است. در قصل اول این کتاب مباحث مقدماتی زبان و زبان شناسی، در بخش دوم شاخه های زبان شناسی و دفتر سوم منطق در زبانشناسی بررسی می شود. مطالب کتاب به نحوی بیان شده است که یادگیری مسائل مربوط به زبان و زبان شناسی را تسهیل می بخشد و دانشجویان رشته ی زبان در دوره ی کارشناسی و عزیزان متقاضی ادامه تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته زبان شناسی همگانی وزبان های باستانی می توانند از این کتاب که منبعی جامع و کامل است؛ استفاده نمایند.
صفحات کتاب :
111

کتاب های مشابه بررسی جامع مسائل زبان شناسی