امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
خداوند خطاب به پیامبر(صلی الله علیه وآله) می‌فرماید؛ هر گاه به قرائت قرآن مشغول می‌شوی میان تو و کسانی که ایمان ندارند حجاب قرار می‌دهیم.
صفحات کتاب :
7

کتاب های مشابه دعای حجب