امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
روزی روزگاری شاهزاده جوانی در قصر درخشانی زندگی می کرد. در یک شب سرد، زن فقیری از راه رسید و خواست در ازای سرپناهی در برابر سرما، گل رزی به او بدهد.شاهزاده به خاطر زشتی زن به او کمک نکردو او را از خود راند. ناگهان زن به جادوگری زیبا تبدیل شد....
صفحات کتاب :
35
دیویی :
دا398
کتابشناسی ملی :
612240
شابک :
964-7245-13-0

کتاب های مشابه دیو و دلبر