کتاب تربیت کودک

نقش معلم، روش تربیت کودک، عوامل تربیت کودک

امتیاز
5 / 5.0
خرید چاپی
57,000
15%
ت 48,450

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب روش تربیت کودک

در تمامی فرهنگ‌ها، تربیت صحیح کودکان همواره یکی از دغدغه‌های والدین بوده‌است و کسی نیست که نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و یا اهمیت کمی برای آن قائل شود. علی صفایی حائری در کتاب روش تربیت کودک درباره روش‌های تربیت کودک و عوامل دخیل در تربیت با تاکید بر نقش معلم سخن گفته است.  کتاب تربیت کودک شامل سه بخش؛ نقش معلم، روش تربیت کودک و عوامل تربیتی کودک می باشد.

متن پشت جلد کتاب روش تربیت کودک

 معنای تربیت: تربیت کودک یعنی شکوفا کردن استعدادها و برآوردن نیازهای او.

نیازهای کودک فقط خوراک و پوشاک و محبت و ... نیست و استعدادهای او خواندن و نوشتن و انباشتن حافظه نیست.

او استعداد نتیجه گیری - فکر- و اندازه گیری و سنجش – عقل- و انتخاب واراده و وجدان هم دارد و لذا نیاز به امنیت و یقین و استقلال و اعتراف هم دارد.

مربی باید تمامی استعدادهای کودک را شکوفا کند و بارور کند.

استعدادها با دو عامل احتیاج و هدف بارور می شوند و شکوفا می گردند ...

مربی باید در کودک سه خصوصیت را بارور کند و این گونه او را واکسینه کند

1. شخصیت و استقلال

2. حریت و آزادمنشی

3. تفکر و تحلیل


صفحات کتاب :
34

کتاب های مشابه تربیت کودک