کتاب برنامه سمت خدا: بهره ای از معارف قرآن کریم

امتیاز
5 / 4.7
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در معارف از دو نوع حجابی که بین ما و حضرت حق وجود دارد و باید تلاش کنیم از هر دو دسته حجاب رها شویم. یکی حجب ظلمانی هستند به اصطلاح حجاب‌هایی که تاریک هستند و درکات هستند، درجات نیستند. دوم هم حجاب‌های نورانی که بین ما و حضرت حق است. این بحث هم که طرح می‌کنم به خاطر این است که از مجموع معارف می‌شود استفاده کرد که عبور ما از حجاب ظلمانی و سیر در درجات حجاب نورانی، با وجود مقدس صدیقه‌ی طاهره فراهم می‌شود. لذا یک مقداری به اندازه‌ی امکان این بحث را عرض می‌کنم.
صفحات کتاب :
11

کتاب های مشابه برنامه سمت خدا: بهره ای از معارف قرآن کریم