امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
'Paul's case' is the way teachers and his father refer to Paul concerning his lack of interest in school. It has been suggested that it enables Willa Cather to '[impersonate] the voice of medical authority

کتاب های مشابه Paul's Case