امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,200

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب حاضر شامل 12 عنوان قطعات بهم پیوسته اشعار آزاد می‌باشد که به قول سراینده اشعار مولود ضرورت جامعه عصر حاضر است و مضامین آن دربردارنده موقعیتی تهدیدکننده است که انسان امروزی خود‌خواسته یا ناخواسته در آن قرار گرفته و راه گریزی از آن ندارد. درون‌مایه اشعار با شخصیتها و اقشاری چون: شاعر، تاجر، زاهد، عارف، عاشق که نشان دهنده رویکرد انسانها به دو هدف کلی است: پول و سودای پول، اشتیاق دیوانه‌وار به تصاحب. سراینده در اشعار خویش بی‌توجه به واژه‌های ادبی و کلمات شاعرانه در ذهن دیگر شعرا با واژه‌ها و ترکیبهای خود سعی در این دارد تا بیشترین تأثیر را بر شنونده داشته باشد. می‌توان گفت آنچه سراینده مدنظر دارد به موضوعاتی توجه می‌کند که شاید در گذشته هیچ شاعری به این مضامین توجهی این‌گونه نداشته است. وی شعر «نوشداروی طرح ژنریک» را به سهراب سپهری تقدیم کرده است.
صفحات کتاب :
39
دیویی :
8فا1/62
شابک :
978-6001753503
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-1445-3

کتاب های مشابه نوش داروی طرح ژنریک