امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
2,500
نظر شما چیست؟
صنعتی شدن جوامع بشری و ورود فن آوری های جدید در سطح گسترده و نفوذ آن به کوچک ترین واحد جامعه ،یعنی خانواده از یک سو و از طرف دیگر تغییر رویه های زندگی، بی تحرکی افراد و تغییر نوع تغذیه ، سبب شده است که به امر ورزش وبهداشت به نحو شایسته و مطلوب توجه نشود. از آن جا که این بی توجهی در دراز مدت موجب آسیب رساندن به سلامت جامعه به خصوص نسل های بعدی می شود،خلاء تهیه ی رسانه های مناسب از جمله کتاب در این زمینه کاملا مشهود است.

کتاب های مشابه بهداشت ورزش(با رویکرد تکواندو)