نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب ترجمه بخشی از کتاب Health and wellness for life است.

چه غذاهایی چربی زیادی دارند؟

سطوح کلسترول چقدر باید باشند؟

آیا خوردن مکمل ها ایده ی خوبی است؟

آیا شما آشامیدنی های (نوشابه های) شیرین می نوشید؟ آیا می دانید آن ها چقدر کالری دارند؟ My pyramid (هرم من) چیست و شما چطور از آن برای انتخاب غذای سالم استفاده می کنید؟ تمام ارقام در یک لیست تغذیه واقعاً به چه معنایی هستند؟

آیا شما 10 پرچم قرمز علم کهنه را می شناسید؟

اجزای عناصر غذایی پر مصرف رژیم غذایی انسانی و ارزش های کالری متناظر با آن ها و وظایف مهم آن ها در بدن را تعیین کنید.

توازن انرژی و اینکه چه نقشی در وزن ایده آل دارد، را درک کنید. دریابید که چه چیزی یک رژیم غذایی سالم را طبق رهنمودهای رژیم غذایی برای آمریکایی ها تشکیل می دهد.

بدانید چگونه اطلاعات تغذیه را برای کشف هوس ها و اسطوره ها ارزیابی کنید.

بهترین تمرین های استعمال غذا را فهرست کنید تا از بیماری ناشی از خوردن غذا اجتناب شود.

دریابید که کجا به دنبال منابع و اطلاعات تغذیه ی موثق بگردید.

کتاب های مشابه تغذیه و مدیریت وزن بدن