کتاب تفریحات سالم از دیدگاه اسلام pdf

امتیاز
5 / 1.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
2,000
نظر شما چیست؟
قرآن مجید رسیدن به اطمینان قلبی را منحصراً در یاد خدا می داند و این اطمینان، اساس هر نوع شادی است. پژوهش های روان شناسان غربی نیز نشان می دهد که افراد معتقد به خدا و جهان آخرت و تعالیم کتاب مقدس، شادتر و برای زندگی، پرانگیزه ترند. همچنین افرادی که به طور مرتب به کلیسا می روند، شادتر از کسانی هستند که به کلیسا نمی روند...
صفحات کتاب :
142
کنگره :
BP232/88‫‬‭/ج9ت7 1390
دیویی :
297/485‬
کتابشناسی ملی :
2456399
شابک :
978-964-8555-30-1‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه تفریحات سالم از دیدگاه اسلام