امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
قابیلیان مجموعه ایست کم حجم که در لحظه های مجال با بضاعت اندیشه و کلام خود رقم زده ام، بیانی است کوتاه از عمر پایان یافته خدمتم که در خدمت آموزش فرزندان ایران بزرگ سپری شده است.چند فصلی است مختصر که در محضر اصحاب همّت می تواند سرفصلی برای ایجاد «باور»، «انگیزه ی تلاش» و «تقویت تحمّل» باشد. گلچین گفته هایی است که در خلال مدّت چهل وشش سال به گونه های مختلف، به گروه گروه دانش آموزانم گفته ام و نتیجه ی آن را در رشد و شکوفایی افراد با زمینه و اهل دقّت ملاحظه نموده ام.
جملاتی است از پیش کسوتان و بزرگان قلم به دست که می تواند در به عمل آوردن فکر صاحبان علاقه راهنمایی مناسب باشد.
صفحات کتاب :
100

کتاب های مشابه قابیلیان