امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
همان طور که می دانید علم صرف و نحو، از طرفی پیش نیاز همه ی علوم وابسته به زبان عربی است که زبان قرآن،
دین و فرهنگ ماست؛ و از طرفی دیگر در یادگیری ژرف یک موضوع، تنها نمی توان به کتا بهای درسی بسنده کرد، به
ویژه با ک مرنگ شدن نقش کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه ها و ه مچنین توجه به سوابق تحصیلی دوره ی
دبیرستان، نیاز به کتاب های مکمل، بیش از پیش احساس می شود.
با پرداختن به آموزش ،« خیرُ الکلام ما قلَّ و دلَّ » کتابی که در دست شماست سعی دارد به حکم سخن حکیمانه
هدفمند و طبقه بندی شد هی مطالب به صورت مختصر و البته جامع و کامل، به آموخت هها عمق بخشیده و نیاز موجود را
برطرف نماید به طوری که پس از خواندن آن، تسلّط و اشراف بر مطالب کتاب های درسی حاصل شود، بدون آن که ذکر
مطالب زاید و غیرضروری، آزاردهنده باشد.
این مجموعه شامل درسنامه های عمومی و بخش تکمیلی رشت هی علوم انسانی و نیز سؤالات چهارگزین های برگزیده
از آزمون های کنکور سراسری،آزاد و المپیادها به همراه پاسخنامه می باشد.
در پایان ضمن آرزوی توفیق برای شما عزیزان، مراتب قدردانی خود را به تمامی بزرگوارانی که بنده را در به ثمر
نشستن این کتاب یاری داده اند، ابراز می دارم.
صفحات کتاب :
158
کنگره :
‫‭LB2353‫‭/م3134م5 1391
دیویی :
‫‭378/1664
کتابشناسی ملی :
2906882
شابک :
‫‫978-600-93368-0-7‬‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه مشکات (آموزش صرف ونحو عربی)