امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
6,000
نظر شما چیست؟
در زبان فارسی «برگزیده نظم» و تاریخ ادبیات چندی تنظیم شده است؛ ولی کمتر به منتخبات نثر فارسی از آغاز تا به امروز پرداخته‌ایم. در این کتاب، نویسندگان فارسی در سده‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم و نمونه آثار مشهور آن‌ها معرفی شده است. از مرزبان‌نامه شروع شده و جامع‌التواریخ،...شرفنامه و تاریخ شاه‌عباس دوم را در بر گرفته است... .
صفحات کتاب :
245

کتاب های مشابه برگزیده آثار بزرگان ادب پارسی (جلد چهارم)