امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
واقعه بی نظیر و همیشه جاوید عاشورا در بین وقایع مهم تاریخی از جهات متعددی، دارای ابعاد و عظمت استثنایی می باشد. یکی از این ابعاد، تجسم و تقابل فضیلت ها و رذیلت ها در واقعه عاشورا است که در هیچ واقعة دیگری مانند آن را از لحاظ کمی و کیفی نمی توان یافت...
صفحات کتاب :
132
کنگره :
‫‬‭BP41/76‫‬‭/ج5 1393
دیویی :
‫‬‭297/9534
کتابشناسی ملی :
3652799
شابک :
‫‬‭‫‭978-600-94930-0-5‬‬‬
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه جستارهای عاشورایی