کتاب نگاهی دقیقتر به جبر و احتمال سوم ریاضی pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,000
نظر شما چیست؟
برای یادگیری بهتر ریاضیات باید با تمرین مستمر و طولانی مطلب را آموخت و به خاطر سپرد. ابزار مهم و کلیدی برای رسیدن به یادگیری عمیق و پایدار تمرین و حل مثال های متنوع در رابطه با موضوع درسی میباشد. برای موفقیت دانش آموزان قابل فهم و شیرین باشد. به دلیل وجود کمبود های موجود در کتاب و درک بهتر مطالب تلاش شده تا دانش آموزان با خواندن این کتاب که به صورت ساده بیان شده مطالب را راحت تر بیاموزند...
شابک :
978-600-7333-06-8‬‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
166
کنگره :
‫‬‮‭QA159‫‬‮‭/ر6ن8 1392
دیویی :
‫‬‮‭512/0076
کتابشناسی ملی :
3394593

کتاب های مشابه نگاهی دقیقتر به جبر و احتمال سوم ریاضی