امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
از دیدگاه اسلام شهادت در راه خداوند متعال، آنقدر مقام والا و حائز اهمیت و زیبایی است که اولیاء خداوند و برگزیدگان او همچون علی ابن ابیطالب علیهالسّلام و فرزندانش مانند امام حسین علیهالسّلام و امام جعفر صادق علیهالسّلام و... آرزوی شهادت در راه خدا را مینمایند که میتوان بعنوان نمونه به بیان حضرت سجّاد علیهالسّلام توجه کرد.
اَبِالْقَتْلِ تُهدِدُنی یَابْنَ مَرْجانه اَماٰ عَلِمْتَ اَنّ الْقَتْلَ لَناٰ عادَه وَکَرامَتُنا الشَّهادَةِ
امام چهارم هنگامیکه یزید وی را تهدید به قتل میکند میفرماید: «ای فرزند زن کثیف آیا مرا به کشته شدن تهدید میکنی، آیا نمیدانی که کشته شدن عادت ما است و شهادت برای ما افتخار و کرامت است» .
ونیز این آرزوی شهادت در گفتار و اعمال اصحاب و یاران معصومین (ع) ظاهر و آشکار است که در همین کتاب نمونههایی از آن را مشاهده خواهیم نمود.
صفحات کتاب :
100

کتاب های مشابه آرزوی شهادت در بیان معصومین(ع) و یاران آنها