کتاب مقدمه ای بر موسیقی درمانی در صرع pdf

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کتاب "مقدمه ای بر بر موسیقی درمانی در صرع "که توسط آقای امیر سهیل پیرایش فر گرد آوری شده است، کتابی است که ابتدا مولف به بررسی آناتومی اعصاب ومغز انسان از ابعاد مختلف از جمله سیستم عصبی مرکزی،مخ،مخچه،ساقه مغز،سیستم شنوایی،نرون و ساختار الکتریکی مغز،حافظه، پرداخته است،سپس موسیقی درمانی را بانگرشی بر فیزیک صوت،تئوری موسیقی،موسیقی و خواب،موسیقی وتغذیه،موسیقی و استرسودر نهایت ارتباط موسیقی با صرع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است...
دیویی :
616/85306
کتابشناسی ملی :
1873103
شابک :
978-600-5679-03-8
سال نشر :
1388
صفحات کتاب :
188
کنگره :
RC374/د4‫‬‭پ9 1388

کتاب های مشابه مقدمه ای بر موسیقی درمانی در صرع