کتاب نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟ pdf

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
600
نظر شما چیست؟
سبکِ زندگی، بازتابی از فرهنگِ جامعه است که در صورتِ سازگاری با آموزه های وحیانی و خردِ انسانی، سعادتِ مادّی و معنوی فرد و اجتماع را به ارمغان می آورد. اسلام با تأکید بر این مهم، نقش مهمی را در ارتقای زندگی بشری به نمایش می نهد و با ارائه راهکارهای گوناگونِ فرهنگی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی که در آموزه های گران سنگِ فقیهانِ شیعه نمود یافته است، چشم اندازهای روشنی را در پیشبردِ رسالتِ زندگی سازِ خود ترسیم می کند.
شابک :
978-600-7044-03-2
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
142
کنگره :
‫‬‮‭BP230/2‫‭/‮الف‬9ن6 1392
دیویی :
‫‬‮‭297/4833
کتابشناسی ملی :
3419245

کتاب های مشابه نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟