امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 700
نظر شما چیست؟
سلسله مباحث« اقتصاد در سبک زندگی»
1- نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟
2- اسلام درباره اخلاق کارو تجارت چه می گوید؟
3- اسلام درباره فقر و ثروت چه می گوید؟
4- درباره احکام بازار و تجارت چه می دانیم؟
5- آیا در بانکداری اسلامی بهره وجود دارد؟
6- قوانین مصرف صحیح از نگاه اسلام چیست؟
7- الگوی ما در مصرف صحیح چیست؟
8- اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫‭BP250/35‫‬‭/‮الف‬9ق9 1392
دیویی :
‫‭297/632
کتابشناسی ملی :
3419660
شابک :
978-600-7044-08-7
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه قوانین مصرف صحیح از نگاه اسلام چیست؟