امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
سلسله مباحث«اقتصاد در سبک زندگی اسلامی»
1- نظر اسلام درباره رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت چیست؟
2- اسلام درباره اخلاق کارو تجارت چه می گوید؟
3- اسلام درباره فقر و ثروت چه می گوید؟
4- درباره احکام بازار و تجارت چه می دانیم؟
5- آیا در بانکداری اسلامی بهره و جود دارد؟
6- قوانین مصرف صحیح از نگاه اسلام چیست؟
7- الگوی ما در مصرف صحیح چیست؟
8- اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟
صفحات کتاب :
86
کنگره :
‫‭BP250/35‫‬‭/‮الف‬9‮الف‬7 1392
دیویی :
‫‭297/632
کتابشناسی ملی :
3419669
شابک :
978-600-7044-09-4‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه الگوی ما در مصرف صحیح چیست؟