امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
سبکِ زندگی، بازتابی از فرهنگِ جامعه است که در صورت سازگاری با آموزه های وحیانی و خردِ انسانی، سعادتِ مادّی و معنوی فرد و اجتماع را به ارمغان می آورد اسلام با تأکید بر این مهم، نقش مهمی را در ارتقای زندگی بشری به نمایش می نهد و با ارائه راهکارهای گوناگونِ فرهنگی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی که در آموزه های گران سنگِ فقیهانِ شیعه نمود یافته است، چشم اندازهای روشنی را در پیشبردِ رسالتِ زندگی سازِ خود ترسیم می کند.
سبکِ زندگی در اقتصاد، بخش قابل توجهی را دراین باره به خود ویژه ساخته است که اصلاح و بازسازی رشدمحورِ آن، نویدبخشِ رفاهِ عمومی مطلوب، عزت و سربلندی و استقلالِ کشور اسلامی و ارتقای سطح فرهنگِ عمومی جامعه خواهد بود.
کنگره :
‫‭BP250/35‫‬‭/‮الف‬9‮الف‬5 1392
دیویی :
‫‭‬‮‭297/632
کتابشناسی ملی :
3419701
شابک :
978-600-7044-10-0‬
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
59

کتاب های مشابه اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟