امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
4,000
نظر شما چیست؟
کتاب کار جبر و احتمال
سوم دبیرستان
صفحات کتاب :
120
کنگره :
‫‭LB3060/26‫‭/ز8ک2 1390
دیویی :
‫‭373/238076‬
کتابشناسی ملی :
2457521
شابک :
‫‭978-600-91700-5-0‬‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه کار و جبر و احتمال