امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
کتابی که در دست دارید داستانی است لطیف و در عین حال روایتگر بخشی از تاریخ ایران در سال های پایانی جنگ جهانی و حضور متفقین در ایران.
با پایان یافتن جنگ اشغالگران بهانه ای برای حضور در ایران نداشتند و با تلاش فراوان سعی در نفوذ در احزاب و جریان های سیاسی می کردند تا شاید جای پایی برای خود نگاه دارند. شوروی با حمایت از حزب توده، حزب دمکرات کردستان و فرقه دمکرات آذربایجان حضور خود را نشان می داد و انگلیس و آمریکا با حمایت بی دریغ از سلطنت پهلوی دوم و احزاب راست در پی تحکیم موقعیت خود بودند. در این میان افسران وطن پرست و مبارزین مسلمان و از جان گذشته سعی در برپایی حکومتی مردمی داشتند. نویسنده تلاش کرده است شرایط خاص آن روزگار را در قالب رمانی زیبا به تصویر بکشد.
نویسنده قصد نگارش تاریخ را ندارد بلکه تلاش دارد با به تصویر کشیدن احساسات و عواطف مردم در آن دوره شور وطن پرستی را به نمایش گذارد.
کنگره :
‫PIR8123‭‬‭ /ع5‫‬‭ق4 1386
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
1825113
شابک :
‭978-964-477-352-5
سال نشر :
1386
صفحات کتاب :
130

کتاب های مشابه قربانی میخک